POLSKI WĘGIEL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000451273 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Kapitał zakładowy 400.000 zł wniesiony w całości


Dane adresowe:

ul. Łączna 39/328
41-303 Dąbrowa Górnicza

NIP: 6292466138
REGON: 243187711

Dział administracji:

e-mail: info@pw-d.pl

Na zapytania składane drogą e-mail odpowiedzi są udzielane
 w godzinach: 7:00 - 15:00.

INFOLINIA : 885 555 909 - pon.-sob. w godz. 7:00 - 18:00
numery wewnętrzne:

1. Obsługa klienta detalicznego, e-sklep pon.-sob. w godz. 7:00 - 18:00
2. Regulacja kotła pon.-sob. w godz. 7:00 - 18:00
3. Sprzedaż hurtowa pon.-sob. w godz. 7:00 - 18:00
4. Księgowość pon.-pt. w godz. 7:00 - 15:00
5. Sekretariat pon.-pt. w godz. 7:00 - 15:00